Koło Naukowe „Politicus” Aktualności

Aktualności

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Instytutu Politologii i Międzywydziałowego Koła Naukowego „Politicus” o Systemach Politycznych i Partyjnych. Polska, Europa, Świat


  II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Instytutu Politologii i Międzywydziałowego Koła Naukowego „Politicus” o Systemach Politycznych i Partyjnych.

  Polska, Europa, Świat

   

  Wyzwania współczesnych systemów politycznych i partyjnych

  10-11 marca 2016 r.

  Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego

   

   

    Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej ogólnopolskiej konferencji naukowej, która będzie koncentrować się wokół tematyki dotyczącej wyzwań współczesnych systemów politycznych i partyjnych, nie tylko Polski, ale i Europy oraz Świata.

  Szczególny nacisk planuje się położyć na następujące kwestie:

  – kwestia uchodźców we współczesnym świecie;

  – niedemokratyczne systemy polityczne we współczesnym świecie;

  – ruchy społeczne i grupy interesu jako elementy systemu politycznego;

  – nowe media i ich rola we współczesnych systemach politycznych i partyjnych;

  – relacje między polityką a sferą wojskową;

  – prawo wyborcze i zachowania wyborcze;

  – teorie współczesnych systemów politycznych i partyjnych.

  Planuje się również utworzenie panelu eksperckiego, którego tematyka będzie koncentrować się wokół aktualnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, w tym na kwestii uchodźców oraz związanych z tym ewentualnych wyzwaniach dla współczesnych systemów politycznych i partyjnych. W panelu wystąpią zarówno politolodzy, jaki i korespondenci relacjonujący aktualną sytuację uchodźców z Bliskiego Wschodu.

   

  Planowane jest także wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej w formie monografii naukowej.

   

  Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmujemy do 31.01.2016.

   

  Patronat honorowy nad konferencją objęli: Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska oraz Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

   

  Komitet Naukowy Konferencji:

  • Prof. UG, dr hab. Tadeusz Dmochowski – Dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Zakładu Studiów Pozaeuropejskich
  • Prof. UG, dr hab. Rafał Ożarowski – Zastępca Dyrektora Instytutu Politologii ds. studiów niestacjonarnych, Zakład Stosunków Międzynarodowych i Studiów Strategicznych, Opiekun Międzywydziałowego Koła Naukowego „Politicus”
  • Prof. UG, dr hab. Andrzej Kubka – Zastępca Dyrektora Instytutu Politologii ds. nauki, Kierownik Zakładu Systemów Politycznych
  • Prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki – Kierownik Zakładu Europeistyki i Nauk o Cywilizacji, Instytut Politologii UG
  • Prof. UG, dr hab. Jarosław Nocoń – Kierownik Zakładu Teorii Polityki, Instytut Politologii UG
  • Dr Katarzyna Kamińska-Korolczuk – Zastępca Dyrektora Instytutu Politologii ds. dydaktycznych, Zakład Systemów Politycznych
  • Dr Jarosław Och – Zakład Systemów Politycznych, Instytut Politologii UG

   

  Komitet Organizacyjny Konferencji:

  • Mgr Margaretta Mielewczyk
  • Mgr Małgorzata Dębicka
  • Mgr Zbigniew Dorawa
  • Mgr Emil Kwidziński
  • Mgr Anita Lewandowska
  • Lic. Przemysław Majewski
  • Mgr Agnieszka Ploetzing
  • Mgr Monika Ruksztełło

   

  www.gdansk.pl

   

  Formularz zgłoszeniowy

  Komunikat konferencyjny • Spotkanie organizacyjne – 19.10.2015


  Międzywydziałowe Koło Naukowe „Politicus” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów i doktorantów na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w poniedziałek (19.10) o godz. 16:30 w sali D208. Nasza działalność skupia się wokół aktualnych wydarzeń krajowych i międzynarodowych. Zapraszamy pracowników dyplomatycznych, urzędników państwowych, polityków, samorządowców i dziennikarzy. MKN „Politicus” prowadzi również działalność naukową w postaci konferencji i publikacji naukowych.

   

  Zapraszamy! • Sprawozdanie ze spotkania z fotoreporterem Maciejem Moskwą   W dniu 18 maja 2015 roku Międzywydziałowe Koło Naukowe "Politicus" zorganizowało spotkanie z Panem Maciejem Moskwą fotoreporterem, który dokumentował wojnę domową w Syrii.
  Pan Maciej Moskwa jest trzykrotnym laureatem nagrody Gdańsk Press Photo za fotoreportaże z Bliskiego Wschodu, finalistą Grand Press Photo 2013, Manuel Rivera-Ortiz Grant i PhotoPhilantrophy 2014 za zdjęcia z wojny domowej w Syrii. Zdjęcie przedstawiające bojownika Wolnej Armii Syryjskiej podczas modlitwy w tymczasowej bazie szkoleniowej w okolicach Maarrat-al-Numan w prowincji Idlib zyskało tytuł Zdjęcia Roku 2014 BZ WBK Press FOTO. A 14 maja 2015 roku otrzymał nagrodę główną Grand Press Photo za zdjęcie przedstawiające 12-letniego uchodźcę z Syrii.
  Podczas spotkania studenci mogli dowiedzieć się zarówno o samej wojnie domowej w Syrii, jak i o życiu syryjskich cywilów. Poruszono kwestię uchodźców, służby zdrowia, w tym braku lekarstw w obliczu epidemii, czy sytuacji dzieci podczas wojny domowej. Zostały również podjęte rozważania na temat dalszego rozwoju wydarzeń w Syrii. Pan Maciej Moskwa opowiedział także o różnych aspektach pracy fotoreportera oraz o trudnościach, z którymi się spotyka wykonując swój zawód. • Spotkanie z Maciejem Moskwą - fotoreporterem który dokumentował wojnędomową w Syrii
 • INFORMACJA O KONFERENCJI


  I Ogólnopolska Konferencja Instytutu Politologii

  i Międzywydziałowego Koła Naukowego „Politicus” o Systemach

  Politycznych i Partyjnych.

  Polska, Europa, Świat

   

  „Między teorią a praktyką funkcjonowania systemów politycznych i partyjnych”

  13 marca 2015 r.

  Instytut Politologii Uniwersytet Gdański

   

   

    Mamy przyjemność zaprosić Państwa na pierwszą ogólnopolską konferencję,

  która będzie koncentrować się wokół tematyki dotyczącej systemów

  politycznych i partyjnych, nie tylko Polski, ale i Europy oraz Świata. Jej temat

  przewodni brzmi następująco Między teorią a praktyką funkcjonowania

  systemów politycznych i partyjnych. Organizatorami Konferencji są: Instytut

  Politologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Międzywydziałowe Koło Naukowe „Politicus”.

  Szczególny nacisk planuje się położyć na następujące kwestie:

   – teoria i praktyka funkcjonowania systemów politycznych i partyjnych;

  – stosowane mechanizmy wyborcze, rozwiązania instytucjonalne (przymus

  wyborczy, głosowanie korespondencyjne) i ich przełożenie na poziom

  frekwencji wyborczej;

   

  – transformacje ustrojowe;

  – mediatyzacja polityki;

  – koalicje rządowe i wyborcze (partie obrotowe, modele koalicji, zdolność koalicyjna).

   

  Ponadto rok 2015 to w Polsce rok podwójnie wyborczy, bowiem odbędą się

  zarówno wybory prezydenckie, jak i parlamentarne, w związku z tym

  chcielibyśmy również skoncentrować się na obecnym stanie polskiego systemu

  politycznego i partyjnego. W tym celu planowane jest utworzenie specjalnego

  panelu z udziałem ekspertów z tej dziedziny.

   

  Planowane jest wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej w formie elektronicznej.

  Zgłoszenie udziału w konferencji:

   

  Formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie prosimy przesłać do 22.02.2015 na adres mailowy: konferencja.politologia@gmail.com

  Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 100 zł. Po zaakceptowaniu zgłoszenia otrzymają 
  Państwo wiadomość zwrotną wraz z numerem rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty konferencyjne.

  Komitet Naukowy Konferencji:

  • Prof. UG, dr hab. Andrzej Kubka – Zastępca Dyrektora Instytutu Politologii ds. nauki, Kierownik Zakładu Systemów Politycznych
  • Prof. UG, dr hab. Rafał Ożarowski – Zastępca Dyrektora Instytutu Politologii ds. studiów niestacjonarnych, Zakład Stosunków Międzynarodowych i Studiów Strategicznych, Opiekun Międzywydziałowego Koła Naukowego „Politicus”
  • Dr Katarzyna Kamińska-Moczyło – Zastępca Dyrektora Instytutu Politologii ds. dydaktycznych, Zakład Systemów Politycznych
  • Dr Jarosław Och – Zakład Systemów Politycznych, Instytut Politologii UG

   

  Komitet Organizacyjny Konferencji:

  • Mgr Małgorzata Dębicka
  • Mgr Zbigniew Dorawa
  • Emil Kwidziński
  • Mgr Anita Lewandowska
  • Mgr Margaretta Mielewczyk
  • Mgr Agnieszka Ploetzing
  • Mgr Monika Ruksztełło

   

   

   

   formularz • Sprawozdanie z wizyty w Muzeum Kryminalistyki


  Dnia 08.04.2014r. studenci z MKN „Politicus” udali się do Muzeum Kryminalistyki na Uniwersytecie Gdańskim.

    W zbiorach Muzeum Kryminalistyki znajduje się dział broni i amunicji z różnych okresów czasu, a także wyposażenie wojskowe i umundurowanie. Studenci mieli okazję zapoznać się z dokumentacją fotograficzną największych wypadków na Pomorzu, do których zalicza się przeprawę promową przez Motławę w 1975 roku, wypadek autobusu w Kokoszkach oraz wybuch gazu we Wrzeszczu. Część zbiorów dotyczyła gdańskiego przestępcy – Pawła Tuchlina „Skorpiona”. W muzeum znajdowały się również naturalnie zmumifikowane zwłoki nieznanego mężczyzny oraz ludzkie organy zatopione w formalinie. Był również dział z przedmiotami pochodzącymi z przestępstw, a także sfałszowane banknoty i monety. • Zapraszamy na spotkanie z Posłem do Parlamentu Europejskiego Janem Kozłowskim
 • Sprawozdanie ze spotkania z Dyrektorem Akademickich Inkubatrów Przedsiębiorczości


  Dnia 27.02.2014r. Międzywydziałowe Koło Naukowe „Politicus” zorganizowało spotkanie z Dyrektorem Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Gdańsk, Panem Przemysławem Solą.

    AIP Gdańsk jest organizacją współpracującą z Uniwersytetem Gdańskim i udzielającą wsparcia przy tworzeniu małych i mikro przedsiębiorstw. Firmy działające w ramach tej organizacji mogą korzystać z osobowości prawnej Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, co w praktyce oznacza brak rejestracji firm w urzędach oraz brak ZUSu. Ponadto zapewniona jest księgowość oraz obsługa prawna. W ramach AIP organizowane są również spotkania z mentorem, czyli osobą, która odniosła już sukces w biznesie i może podzielić się swoimi doświadczeniami. Ponadto Dyrektor tej organizacji podkreślił, że osoby zakładające swoje firmy w AIP odbywają cykl szkoleń z zakresu podstaw prawa i księgowości, a także budowania modeli biznesowych. Spotkanie zakończyła dyskusja ze studentami.

   

  Galeria • Spotkanie z Dyrektorem Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości
 • Wizerunek polityków w mediach


   

  26.11.2013 odbyła się druga edycja spotkania "Wizerunek polityków w mediach". Naszymi Gośćmi byli: dr Beata Czechowska-Derkacz z Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG, Wojciech Suleciński z gdańskiego oddziału TVP oraz Antoni Pawlak – Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Gdańska. Na spotkaniu zostały poruszone następujące kwestie: pojęcie wizerunku politycznego, ewolucja wizerunku medialnego Aleksandra Kwaśniewskiego, poziom polskiego dziennikarstwa, rola emocji w procesie podejmowania decyzji wyborczych, wykorzystanie mediów w kampanii wyborczej oraz w procesie komunikowania się polityków z obywatelami, a zwłaszcza kwestia rozwoju portali społecznościowych. Podkreślono również zmienność poglądów niektórych polityków oraz brak spójności w budowaniu ich wizerunku.

   

  Galeria • Spotkanie Koła


  26 listopada o godz. 9:30 w sali D208 odbędzie się spotkanie MKN "Politicus", a naszym Gościem będzie Pan Wojciech Suleciński - dziennikarz gdańskiego oddziału TVP. Druga część spotkania jest przewidziana na godz. 13:15, a Gościem Koła będzie Pan Antoni Pawlak - Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Gdańska.
  Serdecznie zapraszamy studentów "Politicusa" oraz osoby zainteresowane wstąpieniem do Koła. • Wizerunek polityków w mediach
 • Spotkanie organizacyjne Koła


   

  FACEBOOK - link do wydarzenia

   

    • Spotkanie z Marszałkiem Senatu RP Bogdanem Borusewiczem


   

  Dnia 15.04.2013r. w Instytucie Politologii UG odbyło się spotkanie z Marszałkiem Senatu RP – Bogdanem Borusewiczem. Temat spotkania brzmiał: Ewolucja polskiej polityki po 1980 roku.

  Pana Marszałka oraz zgromadzonych studentów przywitał Rektor UG – Prof. dr hab. Bernard Lammek, Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych – Prof. UG, dr hab. Bogdan Chrzanowski oraz Dyrektor Instytutu Politologii – Prof. UG, dr hab. Tadeusz Dmochowski. Marszałek Borusewicz na wstępie nawiązał do wydarzeń z 1968 roku oraz swojego w nich udziału. Następnie odniósł się do genezy transformacji ustrojowej oraz obecnej roli Senatu w polskim systemie politycznym. Pan Marszałek nawiązał również do upadku reżimów południowoamerykańskich oraz rewolucji w krajach arabskich. Studenci mieli także możliwość zadawania pytań. Ponadto Marszałek Borusewicz spotkał się z władzami Uczelni.

   

  Galeria

    • Relacja ze spotkania z Posłem do Parlamentu Europejskiego SŁAWOMIREM NITRASEM


  10 kwietnia 2013 roku Eurodeputowany Sławomir Nitras spotkał się ze studentami Uniwersytetu Gdańskiego. Temat spotkania brzmiał: Waluta euro w Polsce: szansa czy zagrożenie? Międzywydziałowe Koło Naukowe POLITICUS przeprowadziło wcześniej ankietę wśród studentów, która badała ich opinie związane z przystąpieniem Polski do strefy walutowej euro. Poseł Nitras odniósł się do tych wyników, przedstawił genezę waluty euro, wyjaśnił kryteria przyjęcia tej waluty oraz skutki takiej decyzji. Zaprezentował zalety oraz wady, jakie niesie ze sobą funkcjonowanie państw w strefie euro, a następnie przełożył przedstawioną argumentację na polskie realia budżetowe. Dodatkowo Eurodeputowany poruszył tematykę kryzysu gospodarczego występującego w niektórych krajach europejskich. Spotkanie zamykała debata ze studentami. Dodatkowo Europoseł Nitras spotkał się z Dyrekcją Instytutu Politologii UG oraz ze studentami należącymi do MKN POLITICUS. Spotkanie to dotyczyło przede wszystkim kwestii gospodarczych, w tym sytuacji na polskim i europejskim rynku pracy.

   

   

  Galeria

    • ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z MARSZAŁKIEM SENATU RP - BOGDANEM BORUSEWICZEM
 • 10.04.2013 - Spotkanie Koła z Posłem do PE SŁAWOMIREM NITRASEM


  10.04.2013 o godz. 15:00 w sali D207 odbędzie się spotkanie MKN POLITICUS z Posłem do Parlamentu Europejskiego - Sławomirem Nitrasem.
  Zapraszamy! • ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z POSŁEM PE - SŁAWOMIREM NITRASEM. "WALUTA EURO W POLSCE: SZANSA CZY ZAGROŻENIE?"


   

  Facebook • Relacja ze spotkania z Konsulem Honorowym Republiki Chile


  26.02.2013 odbyło się spotkanie z Panem Markiem Listowskim - Konsulem Honorowym Republiki Chile.
  Tematem przewodnim spotkania były stosunki między Polską a Chile oraz specyfika pełnienia funkcji Konsula Honorowego. Ponadto studenci mieli okazję poznać zwyczaje panujące w tym państwie, ze szczególnym uwzględnieniem relacji na linii władza-obywatele.

  Galeria • Zapraszamy na spotkanie, którego tematem przewodnim będą RELACJE POLSKA-CHILE
 • Relacja ze spotkania z Posłem Robertem Biedroniem


  Tematem spotkania był program polityczny Ruchu Palikota, perspektywy dla studentów z punktu widzenia tej partii, relacje Państwo-Kościół oraz kwestia poziomu tolerancji w polskim społeczeństwie.

  Relacje ze spotkania:


  - Gazeta Wyborcza - Trójmiasto: Gazeta Trójmiasto

  - Kosycarz Foto Press: Kosycarz

  - Wywiad CDN TV: You tube cdn-tv

  - CDN: CDN

  Galeria • SPOTKANIE Z POSŁEM ROBERTEM BIEDRONIEM


  link do wydarzenia na Facebooku • Spotkanie poświęcone Funduszom Europejskim


  Dnia 10.12.2012r. Międzywydziałowe Koło Naukowe POLITICUS zorganizowało na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego spotkanie poświęcone Funduszom Europejskim. Naszym gościem był Pan Marcin Twardokus z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. • Spotkanie na temat FUNDUSZY EUROPEJSKICH
 • MKN POLITICUS jest na Facebooku


  facebook • "Wizerunek polityków w mediach"


  20.11.2012 odbyło się spotkanie "Wizerunek polityków w mediach". Naszymi gośćmi byli: dr Barbara Kijewska i dr Krzysztof Król z Instytutu Politologii UG oraz Wojciech Suleciński z gdańskiego oddziału TVP i Adam Kasprzyk z gdańskiego oddziału TVN. Na spotkaniu zostały poruszone kwestie widoczności medialnej polityków, standaryzacji wizerunku politycznego oraz transformacji wizerunku polityków w mediach po 1989 roku.

  Więcej zdjęć w galerii

  Galeria • Zebranie Koła i spotkanie z dziennikarzami


  Dnia 20.11.2012 (wtorek) w sali D205 o godz. 9:40 odbędzie się spotkanie Koła.
  Ponadto o godz. 10:15 spotka się z nami Pan Adam Kasprzyk (TVN), a o godz. 13:40 Pan Wojciech Suleciński (TVP) również w sali D205.
  Zapraszamy • Serdecznie zapraszamy na spotkanie: WIZERUNEK POLITYKÓW W MEDIACH


  Facebook • Spotkanie organizacyjne koła


  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów na spotkanie organizacyjne Międzywydziałowego Koła Naukowego POLITICUS, które odbędzie się dnia 09.10.2012 (wtorek) o godzinie 12:15 w sali D208.
  Studenci MKN POLITICUS • Wykłady dla licealistów


  Studenci MKN POLITICUS zorganizowali wykłady na temat polskiej transformacji ustrojowej dla licealistów: 01.06.2012 w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących im. J. Kusocińskiego w Gdańsku oraz 06.06.2012 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Derdowskiego w Kartuzach. • ZEBRANIE I WYBORY WŁADZ KOŁA


  Dnia 14 maja 2012 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Koła, które wybrało Prezesa, Wiceprezesa, Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Przyjęto również aktualną listę członków, która znajduje się w dziale "struktura koła". • Prezydencja 2011


  Dnia 26 maja br. odbyło się na Wydziale Nauk Społecznych spotkanie z panią Magdaleną Lumińską-Rudnicką, przedstawicielką Departamentu Koordynacji Prezydencji przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, która wygłosiła wykład na temat "Stanu przygotowań i wizji Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej" w 2011 roku". • Zmiany strukturalne koła w 2010 roku


  Witamy serdecznie wszystkich studentów w nowym roku akademickim 2010/2011!

  Pragniemy na wstępie poinformować o zmianach strukturalnych jakie nastąpiły w kole. Katarzyna Palej, wieloletni członek i zarazem trzykrotna przewodnicząca MKN POLITICUS zakończyła swą działalność jako prezes koła. Jej niesamowite umiejętności organizacyjne wraz z ciepłą i życzliwą osobowością nadawały przez ostatnie lata kołu wyjątkowego charakteru i przyniosły wiele sukcesów, które wpisały się na trwałe w historię działalności koła. Dobrego przywódcę cechuje przede wszystkim umiejętność zaangażowania innych ludzi do pracy co niewątpliwie potrafiła czynić Katarzyna. Dzięki ogromnej charyzmie i determinacji w dążeniu do osiągnięcia celu, będzie Ona zawsze stanowić wzór do naśladowania. MKN POLITICUS serdecznie dziękuje Kasi za poświęcony czas i siły na rozwój koła!

  Nie oznacza to jednak, że Kasia opuszcza nasze koło. Dalej będzie z nami współpracować w ramach kolejnych projektów!

  W związku z powyższym pod koniec ubiegłego roku akademickiego odbyły się wybory do komisji rewizyjnej, zarządu koła oraz na nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczących. Z nowo wyłonionym składem można zapoznać się w dziale "Struktura koła". • Po wykładzie z J.E. Ambasadorem Japonii


  Spotkanie z J.E. Ambasadorem Japonii w Polsce JUICHI KUSUMOTO dobiegło końca.

  J.E. Ambasador wygłosił bardzo interesujący, ponad półtoragodzinny wykład na temat bezpieczeństwa Japonii. Całe spotkanie było prowadzone w języku angielskim. Pod koniec wykładu studenci mieli możliwość zadawania bezpośrednio pytań J.E. Ambasadorowi. Całość relacji ze spotkania już wkrótce!

  Dziękujemy serdecznie wszystkim gościom biorącym udział w spotkaniu, które było współorganizowane przez nasze koło i Centrum Studiów Azji Wschodniej.

  Zapraszamy również do odwiedzenia działu Galeria, gdzie już teraz są dostępne pierwsze zdjęcia ze spotkania z J.E. Ambasadorem Juichi Kusumoto. • Wykład Ambasadora Japonii


  20 maja br. o godzinie 11:00 w audytorium S 211 w budynku Wydziału Nauk Społecznych UG odbędzie się wykład Jego Ekscelencji Ambasadora Japonii w Polsce – Juichi Kusumoto. Spotkanie, którego organizatorami są Centrum Studiów Azji Wschodniej UG oraz MKN „Politicus”, będzie poświęcone bezpieczeństwu Kraju Kwitnącej Wiśni.

  Jest to kolejne wydarzenie realizowane w ramach cyklu „Spotkań z ambasadorami” (wcześniej gościliśmy ambasadorów m. in. Tajlandii, Nowej Zelandii, Malezji).

  Zapraszamy!